Aktualne kierunki rozwoju firm windykacyjnych

Trendy oraz nowe technologie oddziałujące na nasze codzienne życie, mają również wpływ na rynek windykacji. W szczególności chodzi o wykorzystanie nowych metod płatności oraz postępującą globalizację.

Wiele wniosków można wysnuć na podstawie obserwacji międzynarodowych płatności, a w szczególności ich zasięgu oraz częstotliwości. W dzisiejszych czasach nieustanne rozszerzanie działalności na nowe rynki zbytu oraz zawieranie długoletnich kontraktów z zagranicznymi podmiotami stało się chlebem powszednim dla licznych przedsiębiorstw w Polsce. Szansę na przetrwanie mają tylko te firmy windykacyjne, które dotrzymają im kroku i będą w stanie sprostać przekazywanym im sprawom windykacyjnym. Nieodzowną częścią ich działalności jest dostosowywanie się do ciągle zmieniających się warunków, które znacząco wpływają na współpracę z dłużnikami.

 

Business woman explaining

Nowe metody płatności

Kolejną istotną kwestią są nowe metody płatności. Coraz rzadziej spotykanie jest korzystanie przez przedsiębiorstwa z gotówki albo tradycyjnych przelewów, a coraz częściej – płatności za pomocą karty bankowej albo płatności mobilne. Za granicą realizowanie płatności z wykorzystaniem bitcoinów – waluty cyfrowej – zyskuje coraz większą popularność. Z pewnością dla niektórych branż jeszcze przez dłuższy czas będzie to wyłącznie ciekawostką, jednak dla firm windykacyjnych funkcjonowanie w nowych warunkach rynkowych jest niezwykle ważne. Spowodowane jest to nadrzędnym celem, który przyświeca wszystkim firmom windykacyjnym – skuteczność w odzyskiwaniu należności. W celu jej zapewnienia należy wychodzić naprzeciw dłużników i umożliwiać im dokonywanie płatności metodą będącą dla nich najwygodniejszą. 

Ochrona danych osobowych

Aktualnie można zauważyć wiele działań wspierających ochronę danych osobowych, jednak mnogość kanałów dostępu do informacji znacznie ją utrudnia. Transparentność danych osobowych, jak i danych związanych z firmami nie była dotąd spotykana na taką skalę, w związku z czym sposoby dotarcia do dłużnika zmieniają się całkowicie. Co prawda, w dalszym ciągu nie widać spektakularnych zmian w podejściu do ochrony danych osobowych, ale niewątpliwie jest to jeden z aktualnych tematów. Jedynie kwestią czasu jest kompletne przeformułowanie tego paradygmatu, co z kolei znacząco wpłynie na działalność różnych instytucji, w tym firm windykacyjnych.

Cyberprzestępstwa

Z rozwojem nowych technologii wiąże się kolejny aspekt związany z oszustwami i wyłudzeniami. Osoby prywatne, ale również i firmy, padają coraz częściej ofiarami tzw. cyber-wyłudzeń. Kosztem ułatwień związanych z szybkimi płatnościami, siłą rzeczy pojawiły się nieznane wcześniej kategorie przestępstw, na które coraz częściej natrafiają przedsiębiorstwa, a tym samym i firmy windykacyjne. Okazuje się, że równie ważna jest edukacja i nowe metody walki z cyberprzestępstwami nie tylko na poziomie osób prywatnych, ale i również przedsiębiorstw. Siłą rzeczy branża firm windykacyjnych będzie musiała uruchomić kompetencje związane z przeciwdziałaniem zaawansowanej cyberprzestępczości. W tym momencie tradycyjni windykatorzy mają ograniczone możliwości dotarcia do osób dokonujących oszustw czy wyłudzeń w świecie wirtualnym, ale za kilka lat będzie można się spodziewać zatrudniania w firmach windykacyjnych informatyków poszukujących online dłużników czy oszustów równie skutecznie, jak w przypadku tradycyjnej windykacji w świecie offline.W Atradius Collections przykładamy dużą wagę do ciągłej obserwacji zachodzących zmian w preferencjach dłużników, a także systematycznie udoskonalamy naszą ofertę w tym zakresie. Dodatkowo nasza szeroka obecność jest dla nas podstawą do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących takich zmian oraz wprowadzania stosownych usprawnień. Pewnym jest, że żyjemy w czasach nieustannych zmian. Konsekwencje tego nie omijają żadnej z branż.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.