Atradius Collections nieustannie wspiera biznes na całym świecie

Wspieramy Państwa biznes w tych wyjątkowych i wymagających okolicznościach

Dostarczamy informacje na bieżąco

Chcemy Państwu dostarczyć najlepsze informacje, które mogą pomóc w prowadzeniu biznesu w tej wyjątkowej sytuacji. Tutaj znajdują się informacje o sposobie prowadzenia działań windykacyjnych w czasie trwania epidemii COVID-19.

Pracujemy nad tym, aby zakres naszych usług pozostał niezmieniony.

Jak dostosowujemy naszą działalność operacyjną

Podejmujemy niezbędne środki, aby utrzymywać ciągłość obsługi spraw windykacyjnych, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników i partnerów.

Praca zdalna

Większość naszych pracowników pracuje zdalnie.

Są oni niezmiennie dostępni pod telefonem, mailowo, poprzez WebEx oraz inne narzędzia dedykowane konferencjom online.

Może być to przyczyną wydłużonego czasu odpowiedzi.

Dziękujemy za Państwa wyrozumiałość oraz cierpliwość w tych wyjątkowych i wymagających czasach.

Ograniczenia podróży

Aby ograniczyć potencjalne rozprzestrzenianie się wirusa, tymczasowo wstrzymaliśmy wszystkie podróże służbowe w naszej firmie.

Zaleciliśmy również naszym pracownikom, aby nie podróżowali do krajów dotkniętych COVID-19.

Biura zamknięte dla odwiedzających

Nasze biura są aktualnie zamknięte dla osób odwiedzających. Niektóre z biur pozostają otwarte, aby umożliwić utrzymanie ciągłości naszych usług. Jeżeli chcą się Państwo skontaktować z nami telefonicznie bądź e-mailowo, na dole znajdują się dane kontaktowe naszych oddziałów.

 

 

 

 

working from home

Najczęściej zadawane pytania

Poznaj najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów odnośnie COVID-19.

1. Czy spodziewacie się opóźnień w procesie windykacji z powodu COVID-19?

W zależności od kraju, regionu i branży dłużnika, może wystąpić opóźnienie w procesie windykacji.

Powody mogą być różne:

  • Kontakt z dłużnikami jest utrudniony z powodu kwarantanny.
  • Działalność dłużników została zawieszona i nie są oni w stanie w tym momencie uregulować należności.
  • W niektórych państwach dłużników obowiązują prawne lub polityczne obostrzenia.

Jeśli Twoja sprawa jest na etapie sądowym, zapoznaj się z naszym przeglądem statusu sądów na świecie.

Status systemów sądowych na świecie

 

2. Czy COVID-19 ma negatywny wpływ na windykację należności?

W zależności od kraju, regionu i branży dłużników, COVID-19 może mieć niekorzystny wpływ na proces jak i skuteczność windykacji.

Jednakże nie jesteśmy w stanie przestawić ogólnego oświadczenia o wpływie.

Istnieją różne czynniki wpływające na szanse powodzenia windykacji, m.in. są one zależne od kraju, regionu czy branży.

3. Czy poziom procesów obsługi klienta ulegnie zmianie?

Niezmiennie wspieramy Państwa biznes.

W krajach, w których obowiązuje kwarantanna, zwiększyliśmy zakres pracy zdalnej naszych pracowników w trosce o ich bezpieczeństwo.

Może to przyczynić się do niewielkiego wydłużenia czasu odpowiedzi, jednakże ciągłość procesów operacyjnych zostaje utrzymana, a my pozostajemy w pełni dyspozycyjni dla Państwa.

4. Czy nadal mogę korzystać windykacji prawnej w Atradius Collections?

W dużej mierze zależy to od statusu sądów w kraju, w którym sprawa będzie rozpatrywana. Niezależenie obowiązują nadalterminy  przedawnienia, tak jak i klauzule dotyczące właściwości sądów jurysdykcji.

Jeżeli sądy są zamknięte lub mają ograniczoną działalność, spowoduje to opóźnienia w rozpoczęciu postępowania, co niestety wpłynie na opóźnienia na etapie egzekucji.

Ponadto należy pamiętać, że komornicy w wielu państwach nie mają możliwości prowadzenia egzekucji z majątku dłużników.

Z powyższych względów windykacja polubowna jest obecnie szczególnie istotna.

Status systemów sądowych na świecie

5. Czy w krajach dotkniętych COVID-19 prowadzona jest windykacja terenowa?

Nie, wizyty terenowe w krajach dotkniętych COVID-19, w tym momencie nie odbywają się.

Byłoby to sprzeczne z lokalnymi wytycznymi i stanowiłoby zagrożenie dla naszych pracowników oraz kontrahentów.

 

6. Czy nadal mogę korzystać z usług windykacji Atradius Collections?

Tak, mogą Państwo przekazywać sprawy do windykacji.

Ciągłość procesów windykacji jest utrzymywana we wszystkich krajach. 

W zależności od kraju, regionu i przemysłu dłużnika, może wystąpić opóźnienie w procesie windykacji.  Powody mogą być różne:

  • Kontakt z dłużnikami jest utrudniony z powodu kwarantanny.
  • Działalność dłużników została zawieszona i nie są oni w tym momencie uregulować należności.
  • W niektórych państwach dłużników obowiązują prawne lub polityczne obostrzenia.

Jeśli Twoja sprawa jest na etapie sądowym, zapoznaj się z naszym przeglądem statusu systemów sądowych na świecie.

7. Czy COVID-19 wpłynie na zmianę technik windykacji?

W naszych działaniach zawsze kierujemy się zasadami odpowiedzialności społecznej i naszym celem jest odzyskanie należności w sposób niezagrażający istnieniu firmy dłużnika.

Zasady te stosujemy wobec wszystkich naszych partnerów – klientów, dłużników i kontrahentów.

W procesie windykacji liczymy się z bieżącą sytuacją, jednakże skuteczna windykacja należności dla Państwa pozostaje naszym priorytetem.

Dopasowujemy naszą strategię windykacji również w państwach najbardziej dotkniętych COVID-19.

8. Jaki jest status mojej sprawy sądowej?

Aby sprawdzić dokładny status sprawy, prosimy o zalogowanie się do Collect@Net lub Atrium.

Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z Opiekunem Sprawy.

  • Jeśli Państwa sprawa rozpatrywana jest w państwie, w którym działalność sądów została tymczasowo zawieszona, sprawa zostaje otwarta do czasu rozpatrzenia jej przez sąd, po wznowieniu działalności..
  • Rozpoczęcie nowego postępowania sądowego może być opóźnione (ze względu na opóźnienia w dostawie poczty, zdalną pracę prawników, a także utrudnienia bądź zawieszone działania sądów).
  • Procedury egzekucyjne mogą ograniczyć się jedynie do zablokowania środków na kontach bankowych lub należności podatkowych.

Status systemów sądowych na świecie

9. Czy akceptujecie plany spłaty z większą ilością rat?

Naszym celem jest maksymalizacja odzyskanych kwot.

Jeśli zdaniem windykatora realizacja tego celu będzie najefektywniejsza za pomocą wydłużonego czasu planu spłaty, zdecydujemy się na jego zaakceptowanie. Jednak każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie.

 

10. Co się stanie, jeśli windykacja nie będzie możliwa, a sądy zostaną zamknięte?

10. Co się stanie, jeśli windykacja polubowna nie będzie możliwa, a sądy zostaną zamknięte?
 

Nasza strategia windykacyjna będzie musiała dostosować się do nowej rzeczywistości.

Może to spowodować wydłużenie się etapu polubownego i uzyskanie, jeśli to możliwe, dodatkowych poręczeń lub gwarancji.

Kroki prawne podejmiemy jak tylko znowu będzie to możliwe. Oznacza to również, że w wielu sprawach będziemy musieli wydłużyć czas prowadzenia.

Status systemów sądowych na świecie

11. Czy nadal współpracujecie z agentami?

Tak, jednak ich dotychczasowy zakres działań może ulec zmianie, w zależności od lokalnej sytuacji i narzuconych obostrzeń.

Status systemów sądowych na świecie

Z powodu COVID-19 systemy sądowe zostały w niektórych krajach zamknięte, a w innych działalność sądów została ograniczona.

Wiele spraw sądowych zostało odroczonych, zwłaszcza rozprawy wymagające obecności stron lub przysięgłych, a jedynie pilne postępowania są kontynuowane.

Poniżej znajduje się podsumowanie statusu sądów na świecie:

Ostatnia aktualizacja: 20-03-2020

Kraj Status sądu Inne
Australia Działalność bez zmian Aktualne sprawy są kontynuowane, odroczone zostają nowe sprawy.
Bałkany Ograniczona działalność  
Białoruś Działalność bez zmian  
Brazylia Działalność zawieszona  
Kanada Działalność zawieszona Zamknięty do co najmniej do 29 maja 2020 roku.
Chiny Działalność bez zmian  
Francja Działalność zawieszona  
Niemcy Działalność bez zmian Niektóre sprawy zostały odroczone.
Hong Kong Działalność zawieszona  
Indie Działalność zawieszona  
Włochy Ograniczona działalność Ogólne zawieszenie wszystkich procedur i terminów obowiązuje od 9 marca do 15 kwietnia 2020 r. włącznie
Jordania Działalność zawieszona  
Kazachstan Ograniczona działalność Sąd Najwyższy zdecydował, że sprawy, w których można dokonać zmian w  harmonogramie, powinny zostać przełożone, co oznacza, że jeśli nowa sprawa zostanie przedłożona do sądu, zostanie przyjęta, ale nie zostanie zaplanowane posiedzenie sądu.
Arabia Saudyjska Działalność zawieszona  
Meksyk Działalność zawieszona  
Oman Działalność zawieszona Zamknięte do co najmniej 30 kwietnia 2020.
Polska Ograniczona działalność  
Portugalia Ograniczona działalność Wszystkie sprawy, oprócz pilnych zostają zawieszone.
Romania Działalność bez zmian  
Rosja Działalność zawieszona Wszystkie sprawy zostają zawieszone do 10 kwietnia 2020
Singapur Działalność bez zmian  
Spain Działalność zawieszona  
Holandia Ograniczona działalność  
Zjednoczone Emiraty Arabski Działalność zawieszona  
Wielka Brytania Ograniczona działalność Najważniejsze sądy i trybunały pozostają otwarte w ograniczonej liczbie budynków. Pełny przegląd otwartych, obsadzonych i zamkniętych sądów jest dostępny tutaj.
Stany Zjednoczone Działalność zawieszona Status sądu może się różnić w zależności od kraju. Niektóre kraje odnotowały zawieszenie do 18 maja 2020 roku.
Ukraina Ograniczona działalność  

 

Dowiedz się więcej

Customer Service | Atradius

Kontakt

Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie w celu przedstawienia możliwości wsparcia dla Państwa biznesu.

Businessman with coffee and tablet

FAQ

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat naszych usług oraz procesu windykacji.

Handbook magazine

Debt Collections Handbook

International Debt Collections Handbook jest kluczowym narzędziem dla firm wspomagającym podejmowanie decyzji dotyczących windykacji międzynarodowej.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.