O nas

Pakuła, Podębski i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. (wcześniej Starzyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k.) od 2016 roku stanowi trzeci po ubezpieczeniu należności i windykacji obszar działalności grupy Atradius w Polsce.

Atradius w Polsce od ponad 10 lat oferuje usługi ułatwiające przedsiębiorcom prowadzenie działalności, w tym usługi prawnicze. Konsekwencją rozwinięcia działalności w tym zakresie było formalne wyodrębnienie spółki prawnej w strukturze firmy. W rezultacie zwiększyliśmy nasze możliwości operacyjne oraz szanse na oferowanie produktów szytych na miarę potrzeb Klientów. Kancelaria uzupełnia ofertę skierowaną do Klientów korzystających z usług Atradius Collections oraz tych, którzy ubezpieczyli swoje należności w Atradius Credit Insurance.

Skontaktuj się z nami

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem formularza. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa wiadomość nie później niż w ciągu 24 godzin.
W celu szybszego uzyskania informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu pod numerem telefonu podanym poniżej.
Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych i zostaną przekazane bezpośrednio do Kancelarii.

Pakuła, Podębski i Wspólnicy
Kancelaria Prawna sp.k.

The Warsaw Hub B
ul. Rondo Daszyńskiego 2B
00-843 Warszawa
Telefon: +48 (0)22 395 47 18

 

Kontakt

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.