Najwyższa skuteczność windykacji na Węgrzech

Węgry są najlepszym krajem do odzyskiwania należności w regionie.

Atradius Collections podczas windykacji dba o utrzymanie pozytywnych relacji pomiędzy klientami a ich dłużnikami. Doświadczenie, profesjonalizm oraz zaangażowanie członków węgierskiego zespołu odgrywają kluczową rolę w procesie odzyskiwania należności B2B.

Balázs Bernát, OPS i kierownik zespołu CRT w Atradius Collections na Węgrzech, powiedział: „Nasz zespół Specjalistów ds. Windykacji posiada ponad 20-letnie doświadczenie. Cały proces windykacji przeprowadzamy we własnym zakresie, kontaktując się z dłużnikami zarówno ustnie, jak i na piśmie oraz mając na względzie prawo lokalne. W przypadku jakiegokolwiek sporu dążymy do polubownego rozwiązania sprawy.”

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym artykułem (wersja dostępna jedynie w języku angielskim). 

Inne treści / informacje

Jak przebiega proces windykacji sądowej w Polsce?

Poznaj 10 kluczowych kroków w procesie windykacji sądowej.

Dokumenty wymagane w procesie likwidacji szkody

Jakie dokumenty są wymagane przez Ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody?

Jak maksymalnie wykorzystać telefon do dłużnika

Oczywistym jest, że nie ma ogólnego schematu gwarantującego skuteczną windykację. Jednakże zebraliśmy kilka wskazówek, które zwiększą efektywność rozmów telefonicznych podczas windykacji.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.