Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W dniu 06 sierpnia 2019 r. ogłoszono w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Co do zasady ustawa o zmianie wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, jednakże niektóre jej przepisy wejdą w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia. Dotyczy to także noweli ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

Do najważniejszych zmian należy m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości wpisu sądowego do kwoty 200 000,00 zł (obecnie jest to 100 000,00 zł).

Zgodnie z nowymi przepisami, w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000,00 zł pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000,00 zł.

Dotychczas gdy WPS sprawy przewyższał 2 000 000,00 zł wnoszący pozew uiszczał opłatę maksymalną w wysokości 100 000,00 zł. W wyniku zmian, gdy WPS prowadzonej sprawy będzie wyższy niż 2 000 000,00 zł (aż do kwoty 4 000 000,00 zł), będzie trzeba uiścić wpis o wartości 5 % wartości roszczenia, maksymalnie 200 000,00 zł. A zatem gdy wartość przedmiotu sporu wyniesie 4 000 000,00 zł lub więcej opłata wyniesie 200 000,00 zł

W sprawach o wartości przedmiotu sporu do 20 000,00 zł. nowa ustawa wprowadza natomiast opłaty stałe w zależności od progu tej wartości – od 30,00 zł do 1 000,00 zł zamiast dotychczasowych opłat mieszczących się w granicach od 30,00 zł do 300,00 zł.

 

Kolejną zmianą jest uzależnienie wysokości opłaty sądowej przy zawezwaniu do próby ugodowej od wartości przedmiotu sporu (w miejsce dotychczasowej opłaty stałej w kwocie 40 zł lub 300 zł). Po zmianach, od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej zapłacimy piątą część opłaty jaka pobrana byłaby w przypadku wniesienia pozwu.

 

Ponadto ustawa uchyla przepis mówiący o zwrocie ¾ opłaty od pozwu wniesionego w postepowaniu upominawczym w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty.

 

Treść ogłoszonej ustawy można znaleźć pod poniższym linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1469/1

Wykaz przepisów, które wchodzą w życie 21 sierpnia 2019 r.  jest dostępny tutaj: http://kirp.pl/zmiany-procedury-cywilnej-oraz-ustawy-o-kosztach-sadowych/?fbclid=IwAR3GbIxVNSOtR0vhmZNeIJp6fx0eYTR4dEVc6lMz5C-KtQhofOM9Yp2ijBw

 

Related content

Najczęściej zadawane pytania

Znajdą tutaj Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat naszych usług oraz procesu windykacji.

Jak przebiega proces windykacji sądowej w Polsce?

Poznaj 10 kluczowych kroków w procesie windykacji sądowej.

Aktualne kierunki rozwoju firm windykacyjnych

Trendy oraz nowe technologie oddziałujące na nasze codzienne życie, mają również wpływ na rynek windykacji. W szczególności chodzi o wykorzystanie nowych metod płatności oraz postępującą globalizację.

Disclaimer

The statements made herein are provided solely for general informational purposes and should not be relied upon for any purpose. Please refer to the actual policy or the relevant product or services agreement for the governing terms. Nothing herein should be construed to create any right, obligation, advice or responsibility on the part of Atradius, including any obligation to conduct due diligence of buyers or on your behalf. If Atradius does conduct due diligence on any buyer it is for its own underwriting purposes and not for the benefit of the insured or any other person. Additionally, in no event shall Atradius and its related, affiliated and subsidiary companies be liable for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages arising out of the use of the statements made information herein.