Publikacje

Market Monitor Food Poland 2016

Market Monitor

 • Polska
 • Żywność

02 12 2016

Smiling woman at laptop | Atradius

Business failures in the Polish food retail segment have increased in 2016, as mainly smaller players suffer from fierce competition and low margins.

Raporty windykacyjne’

Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami Atradius Collections. Wśród nich – International Debt Collections Handbook, raporty na temat rynku windykacji na świecie oraz trendów w branży.

Prognoza rynkowa

Dostęp do prognozy przygotowanej na podstawie oceny ryzyka kredytowego oraz wyników działalności 14 głównych gałęzi przemysłu w ponad 30 krajach. Zestawienie opiera się na ocenie analityków Atradiusa.

IPF Teaser Weather Icon

Wybierz

kraj

Wybierz kraj

branżę

Filtrowanie po branży

Wyszukaj po słowie kluczowym

Wybierz słowo kluczowe

  NAFTA Country Report Canada 2018

  Country report

  • Kanada
  • Rolnictwo,
  • Motoryzacja/Transport,

  16 01 2018

  Canada's GDP growth is forecast to slow down to about 2% in 2018, due to a slowdown in private consumption and government spending.

  NAFTA Country Report Costa Rica 2018

  Country report

  • Rolnictwo,
  • Motoryzacja/Transport,

  16 01 2018

  Costa Rica’s GDP growth is expected to accelerate driven by private consumption, robust private, public and foreign investment, and further export growth.

  NAFTA Country Report Mexico 2018

  Country report

  • Meksyk
  • Rolnictwo,
  • Motoryzacja/Transport,

  16 01 2018

  Mexico seems to be quite resilient in dealing with the uncertainty brought by the NAFTA renegotiations due to its strong economic fundamentals.

  NAFTA Country Report Panama 2018

  Country report

  • Rolnictwo,
  • Motoryzacja/Transport,

  16 01 2018

  Panama´s economy is small, very open, highly diversified, fully dollarized and highly competitive by regional standards. However, challenges remain.

  NAFTA Country Report USA 2018

  Country report

  • Stany Zjednoczone Ameryki
  • Rolnictwo,
  • Motoryzacja/Transport,

  16 01 2018

  The US administration´s trade policy remains a downside risk, not just for trading partners, but also for the US economy itself.

  Promising Markets for 2018

  Badania ekonomiczne/Dane ekonomiczne

  • Kolumbia,
  • ,
  • Rolnictwo,
  • Motoryzacja/Transport,

  11 01 2018

  The economic recovery in emerging market economies is expected to continue strengthening in 2018 and these markets could present opportunities for business.

  Market Monitor Food United Kingdom 2017

  Market Monitor

  • Wielka Brytania
  • Żywność

  12 12 2017

  Due tot the inability to absorb higher input costs and increased pressure on margins, both payment delays and insolvencies have increased in 2017.

  Market Monitor Food Brazil 2017

  Market Monitor

  • Brazylia
  • Żywność

  12 12 2017

  The outlook for the Brazilian food sector is benign, due to an ongoing economic rebound and robust demand from China as largest food export market.

  Market Monitor Food France 2017

  Market Monitor

  • Francja
  • Żywność

  12 12 2017

  Commodity price increases have added pressure on many food manufacturers, stuck between farmers demanding higher prices and powerful retail chains.

  Market Monitor Food Netherlands 2017

  Market Monitor

  • Holandia
  • Żywność

  12 12 2017

  Average payment duration in the food sector is 40 days, and the amount of payment delays and insolvencies remains low compared to other Dutch industries.

  Zwolnienie z odpowiedzialności

  Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.