Usługi typu „Standby”

Usługa „Standby” polega na monitorowaniu Państwa finansowanego portfolio i wsparciu z zakresu windykacji. Działania windykacyjne są rozpoczynane automatycznie po wystąpieniu stosownego zdarzenia.

Usługi typu „Standby” oferowane przez Atradius: zwiększony poziom bezpieczeństwa oraz sekurytyzacja aktywów

 

Usługi typu

Działania podejmowane są niezwłocznie, gdy Państwa klient zasygnalizuje problemy finansowe. Jest to najskuteczniejszy sposób na zminimalizowanie ryzyka w przypadku upadłości Państwa klienta.

 

W tym celu zaprojektowaliśmy naszą usługę „Standby” – na potrzeby monitorowania stanu klientów oraz rynku. Usługa „Standby” może zostać zrealizowana na dowolnym etapie – od zamówienia do zapłaty, poczynając od fakturowania, aż po postępowanie sądowe.

Jest to usługa przeznaczona dla instytucji finansowych. Oferuje dodatkowe zabezpieczenie na wypadek kłopotów klienta. Usługa dostępna jest w postaci pojedynczego modułu oraz całościowego zabezpieczenia. Rozpoczynamy krajowe lub międzynarodowe działania windykacyjne w ustalonych ramach czasowych (realizacja usług w dowolnej konfiguracji zazwyczaj rozpoczyna się w przeciągu 48 godzin).

Oferowana przez nas usługa „Standby” to dodatkowe zabezpieczenie. Umożliwia instytucjom finansowym oraz firmom faktoringowym oferowanie programów zabezpieczających aktywa w oparciu o nasze doskonałe ratingi.

Skontaktuj się z nami

Zwolnienie z odpowiedzialności

Sformułowania zawarte w niniejszym dokumencie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny i firma nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Warunki regulujące znajdują się w aktualnej polisie ubezpieczeniowej albo we właściwej umowie dostarczenia produktów lub świadczenia usług. Żadnego z zawartych w tym dokumencie stwierdzeń nie należy interpretować jako powstania prawa, obowiązku, rekomendacji lub odpowiedzialności ze strony spółki Atradius, w tym obowiązku przeprowadzenia analizy due diligence nabywcy lub w Państwa imieniu. Jeśli spółka Atradius przeprowadza analizę due diligence dowolnego nabywcy, robi to wyłącznie do własnych celów związanych z działalnością ubezpieczeniową a nie na rzecz ubezpieczonego lub jakiegokolwiek innego podmiotu. Ponadto spółka Atradius ani jej podmioty powiązane, stowarzyszone lub zależne w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wynikowe powstałe wskutek wykorzystania stwierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie.